BC abre consulta pública sobre SCFI, as chamadas financeiras